เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Instructor)
เปิดดู
1110
สร้างเมื่อ
2024-02-08 15:14:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-09 10:51:32
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 7
เปิดดู
117
สร้างเมื่อ
2024-02-05 14:00:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 09:55:23
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ : บนฉ. รุ่นที่ 11
เปิดดู
1893
สร้างเมื่อ
2023-12-20 15:35:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-21 10:47:58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
เปิดดู
2950
สร้างเมื่อ
2023-11-15 08:48:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-06 15:49:38
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ : บนฉ. รุ่นที่ 10
เปิดดู
2790
สร้างเมื่อ
2023-10-29 10:23:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-02 11:23:38
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “การวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน” National EMS Forum 2023: Research and Innovation on Emergency Medicine
เปิดดู
5057
สร้างเมื่อ
2023-10-04 10:29:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-10 09:41:07
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : บฉช รุ่นที่ 1 (Executive Programme for National Crisis and Emergency Medicine Management : ECEM)
เปิดดู
998
สร้างเมื่อ
2023-10-02 09:48:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-02 09:54:53
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
เปิดดู
2239
สร้างเมื่อ
2023-09-27 10:46:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-13 16:06:58
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 9
เปิดดู
1264
สร้างเมื่อ
2023-09-08 11:01:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-08 11:07:13
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 6
เปิดดู
148
สร้างเมื่อ
2023-09-04 13:28:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-04 13:38:01
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 5988