เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ
เปิดดู
501
สร้างเมื่อ
2022-12-02 10:05:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-12-02 11:27:05
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดย นวฉ. และ นบพ 1 ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม หลักสูตร BHEMS รุ่น 6 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
39
สร้างเมื่อ
2022-11-21 11:19:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 14:38:40
การอบรม HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE (HEMS) - SHARING BEST PRACTICES
เปิดดู
212
สร้างเมื่อ
2022-10-17 09:03:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-17 10:16:27
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 และขอเชิญส่งผลงานวิชาการประกวดประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์
เปิดดู
1803
สร้างเมื่อ
2022-09-02 16:27:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-02 16:42:01
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่น 3
เปิดดู
1499
สร้างเมื่อ
2022-07-11 18:39:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-02 10:25:50
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่น 2
เปิดดู
3255
สร้างเมื่อ
2022-05-05 09:43:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-17 16:05:04
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่5
เปิดดู
396
สร้างเมื่อ
2022-04-26 12:03:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-26 12:16:10
หลักสูตร การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ
เปิดดู
9010
สร้างเมื่อ
2021-12-30 18:06:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-02 11:43:46
สพฉ.จัดอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS)
เปิดดู
1150
สร้างเมื่อ
2021-12-03 22:40:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-07 13:26:02
เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เปิดดู
594
สร้างเมื่อ
2021-12-01 11:00:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-01 11:05:34
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 2816