เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์บริการวิชาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ  นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมบทความและส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เปิดดู
809
สร้างเมื่อ
2020-12-09 12:06:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-21 11:11:36
รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของระบบการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน ระดับจังหวัด
เปิดดู
68
สร้างเมื่อ
2020-12-02 10:57:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-02 11:03:03
หารือ MOU เรื่องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สพฉ.
เปิดดู
62
สร้างเมื่อ
2020-11-27 14:09:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-27 14:20:41
เลขาธิการสถาบันฯการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และทีมงาน พูดคุย เรื่อง นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน"
เปิดดู
807
สร้างเมื่อ
2019-10-16 12:53:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-16 13:20:58
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนักบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1
เปิดดู
986
สร้างเมื่อ
2019-09-18 19:18:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-18 19:25:50
สพฉ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม ผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เปิดดู
727
สร้างเมื่อ
2019-08-28 15:09:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-28 15:11:49
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED สำหรับประชาชน”
เปิดดู
1465
สร้างเมื่อ
2019-08-23 14:39:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-23 14:43:38
ประกาศผลการประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)
เปิดดู
2037
สร้างเมื่อ
2019-07-31 15:39:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-26 17:00:03
อัพเดท !! ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศปี 2562 (BAME2019)
เปิดดู
3481
สร้างเมื่อ
2019-07-04 11:00:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-07-04 11:14:11
การประชุมเชิงปฎิบัติการ Training for the Trainer: Updates on CPR & AED for Instructors and EMS Simulation 2019
เปิดดู
570
สร้างเมื่อ
2019-06-27 18:45:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 19:07:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1101