เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
เปิดดู
25
สร้างเมื่อ
2023-09-27 10:46:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-27 14:57:26
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 9
เปิดดู
669
สร้างเมื่อ
2023-09-08 11:01:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-08 11:07:13
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 6
เปิดดู
53
สร้างเมื่อ
2023-09-04 13:28:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-04 13:38:01
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 8
เปิดดู
1615
สร้างเมื่อ
2023-08-11 11:33:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-11 11:41:25
วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ (Basic HEMS) รุ่นที่ 11
เปิดดู
265
สร้างเมื่อ
2023-07-25 09:43:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-25 09:48:55
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ครั้งที่ 3
เปิดดู
74
สร้างเมื่อ
2023-07-25 09:11:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-25 09:16:03
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 7
เปิดดู
1455
สร้างเมื่อ
2023-07-13 14:03:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-14 11:07:21
การประชุมวิชาการรการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5
เปิดดู
2978
สร้างเมื่อ
2023-07-06 14:58:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-31 08:52:40
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 6
เปิดดู
3060
สร้างเมื่อ
2023-06-20 08:38:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-20 09:08:18
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 5
เปิดดู
2332
สร้างเมื่อ
2023-06-01 09:19:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-01 09:48:38
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 5275