เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1
เปิดดู
42
สร้างเมื่อ
2023-03-25 06:54:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-27 11:08:18
เชิญชวน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566
เปิดดู
231
สร้างเมื่อ
2023-02-22 14:41:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-22 14:44:43
การอบรมการหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 4
เปิดดู
171
สร้างเมื่อ
2023-02-20 11:34:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-20 12:10:45
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ภาคจำลอง (HEMS Tabletop Exercise; TTX)
เปิดดู
168
สร้างเมื่อ
2023-02-06 08:52:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-06 08:59:07
วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน “ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด การแข่งขันกิจกรรมการปฐมพยาบาล ระดับมัธยมศึกษา ประกวดระดับชาติ ครั้งที่ 70
เปิดดู
102
สร้างเมื่อ
2023-01-25 14:09:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-02 11:11:36
ฝึกอบรมและให้ความรู้ ด้านการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
เปิดดู
84
สร้างเมื่อ
2023-01-25 14:03:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-25 14:08:45
“การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เปิดดู
240
สร้างเมื่อ
2023-01-19 09:20:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-19 09:34:58
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ
เปิดดู
2960
สร้างเมื่อ
2022-12-02 10:05:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-15 11:58:14
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดย นวฉ. และ นบพ 1 ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม หลักสูตร BHEMS รุ่น 6 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
204
สร้างเมื่อ
2022-11-21 11:19:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 14:38:40
การอบรม HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE (HEMS) - SHARING BEST PRACTICES
เปิดดู
416
สร้างเมื่อ
2022-10-17 09:03:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-17 10:16:27
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3540