เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์บริการวิชาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
สพฉ. ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศให้กับทหารอาสา กรมทหารขนส่ง
เปิดดู
46
สร้างเมื่อ
2021-05-06 12:16:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-05-06 12:25:01
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 สู่โรงพยาบาล
เปิดดู
77
สร้างเมื่อ
2021-04-26 13:28:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-26 13:33:37
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ
เปิดดู
260
สร้างเมื่อ
2021-03-12 12:54:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-12 12:57:11
วันที่  21-23 พฤศจิกายน  63   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ จิตอาสา จากศูนย์ EMPAC พร้อมเครือข่ายครูจิตอาสาจำนวน 40 คน
เปิดดู
99
สร้างเมื่อ
2021-03-12 12:52:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-12 12:57:21
วันที่ 26 และ  28 ต.ค.63 ศูนย์EMPAC บริการความรู้ด้านการปฐมพยายาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลจากผู้ที่ได้รับพิษจากสารเคมี(แก๊สน้ำตา)
เปิดดู
68
สร้างเมื่อ
2021-03-12 12:48:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-12 12:57:31
ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ  นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมบทความและส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
เปิดดู
2505
สร้างเมื่อ
2020-12-09 12:06:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-04 14:46:19
รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จของระบบการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน ระดับจังหวัด
เปิดดู
173
สร้างเมื่อ
2020-12-02 10:57:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-02 11:03:03
หารือ MOU เรื่องการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สพฉ.
เปิดดู
140
สร้างเมื่อ
2020-11-27 14:09:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-27 14:20:41
เลขาธิการสถาบันฯการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และทีมงาน พูดคุย เรื่อง นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน"
เปิดดู
924
สร้างเมื่อ
2019-10-16 12:53:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-16 13:20:58
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนักบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1
เปิดดู
1090
สร้างเมื่อ
2019-09-18 19:18:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-18 19:25:50
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1451