เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์วิชาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ ด่วน สำหรับผู้มีสิทธิ์ หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่น ที่ ๑ (วันที่ ๒๙ เมย. - ๓ พค. ๖๒)
เปิดดู
335
สร้างเมื่อ
2019-03-06 12:25:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-08 09:59:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศปี 2562 (Aeromedical Evacuation Course 2019)
เปิดดู
858
สร้างเมื่อ
2019-02-25 15:06:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-02-26 09:55:54
ขอเชิญผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance Care Air Transport Conference : ACAT 2018
เปิดดู
260
สร้างเมื่อ
2018-07-31 16:03:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-16 21:02:27
สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK)
เปิดดู
1506
สร้างเมื่อ
2017-11-29 15:29:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-29 15:19:34
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
เปิดดู
247
สร้างเมื่อ
2016-09-16 10:23:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-29 15:16:51
คลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
350
สร้างเมื่อ
2016-09-06 09:29:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-28 16:28:40
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
455
สร้างเมื่อ
2015-07-31 14:21:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-29 15:17:21
สพฉ. ดึงกู้ชีพเข้าร่วมอบรม ครู ก. พัฒนาสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชน
เปิดดู
721
สร้างเมื่อ
2013-03-15 17:29:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-15 17:32:39
บรรยากาศการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
เปิดดู
579
สร้างเมื่อ
2013-02-28 13:06:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-28 13:27:50
สพฉ.จัดอบรมครู ก. พัฒนาสร้างอาสาสมัครอาสาฉุกเฉินชุมชน 1669
เปิดดู
571
สร้างเมื่อ
2013-02-21 14:29:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-21 16:04:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 222