เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์วิชาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสร้างมาตรฐานการดูแลชีวิต
เปิดดู
424
สร้างเมื่อ
2013-01-02 09:57:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-29 09:41:27
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ฝึกอบรม อาสาฉุกเฉินชุมชนให้พนักงานโรงแรม หวังเป็นด่านหน้า ปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยฉุกเฉิน
เปิดดู
438
สร้างเมื่อ
2012-11-02 11:40:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-23 16:18:58
สพฉ. ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาศักยภาพพอสม.
เปิดดู
170
สร้างเมื่อ
2012-07-20 09:36:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-01-15 09:05:20
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 48