เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สื่อความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
สพฉ. ได้จัดทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบภาษาจีน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
118
สร้างเมื่อ
2024-03-01 11:08:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-21 10:36:38
หัวใจวาย หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
เปิดดู
845
สร้างเมื่อ
2023-05-02 14:17:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-02 14:20:21
“ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด”
เปิดดู
1235
สร้างเมื่อ
2023-01-24 14:46:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-24 14:50:55
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บสมอง
เปิดดู
1157
สร้างเมื่อ
2022-08-30 21:06:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-30 21:10:14
สาร สพฉ. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563
เปิดดู
1473
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:56:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:58:31
สาร สพฉ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปิดดู
1029
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:50:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:56:30
สาร สพฉ. ฉบับเดือนเมษายน 2563
เปิดดู
955
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:44:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:49:37
การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกาย
เปิดดู
880
สร้างเมื่อ
2020-10-28 09:26:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-28 09:29:44
การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกายสำหรับประชาชน
เปิดดู
676
สร้างเมื่อ
2020-10-14 15:59:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-14 16:02:22
ThaiFightCOVID ปล่อย App Card2U สืบค้นทุกข่าวสารสำคัญ?โดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปิดดู
1026
สร้างเมื่อ
2020-04-05 11:25:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-05 11:28:11
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 2924