เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สื่อความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
สาร สพฉ. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563
เปิดดู
375
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:56:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:58:31
สาร สพฉ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปิดดู
362
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:50:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:56:30
สาร สพฉ. ฉบับเดือนเมษายน 2563
เปิดดู
313
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:44:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:49:37
การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกาย
เปิดดู
335
สร้างเมื่อ
2020-10-28 09:26:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-28 09:29:44
การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกายสำหรับประชาชน
เปิดดู
209
สร้างเมื่อ
2020-10-14 15:59:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-14 16:02:22
ThaiFightCOVID ปล่อย App Card2U สืบค้นทุกข่าวสารสำคัญ?โดยกระทรวงดิจิทัลฯ
เปิดดู
528
สร้างเมื่อ
2020-04-05 11:25:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-05 11:28:11
10 ปี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
574
สร้างเมื่อ
2020-02-05 09:15:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-02-05 11:49:26
คู่มือปฎิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
เปิดดู
1688
สร้างเมื่อ
2019-12-24 10:57:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 10:16:37
ตัวอย่างอาการฉุกเฉินที่ควรแจ้ง
เปิดดู
1055
สร้างเมื่อ
2019-08-30 13:16:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 13:20:56
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
เปิดดู
569
สร้างเมื่อ
2019-08-30 13:10:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 13:12:27
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1277