เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สื่อความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
คู่มือปฎิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
เปิดดู
2911
สร้างเมื่อ
2019-12-24 10:57:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 10:16:37
ตัวอย่างอาการฉุกเฉินที่ควรแจ้ง
เปิดดู
1797
สร้างเมื่อ
2019-08-30 13:16:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 13:20:56
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
เปิดดู
1272
สร้างเมื่อ
2019-08-30 13:10:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 13:12:27
เหตุผลน่าโหลดของแอปพลิเคชัน ‘EMS 1669’
เปิดดู
1328
สร้างเมื่อ
2019-08-30 11:24:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 13:10:41
สถิติสำคัญในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
1088
สร้างเมื่อ
2019-08-26 10:35:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-26 10:36:22
ข่าววิ่งอย่างปลอดภัย
เปิดดู
1276
สร้างเมื่อ
2019-08-22 16:57:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 11:20:54
เอกสารสรุปผลการถอดบทเรียนภายหลัง การปฏิบัติงาน ( การให้ความช่วยเหลือผู้สูญหาย ในวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย)
เปิดดู
982
สร้างเมื่อ
2019-03-08 16:21:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-08 16:44:30
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "การแจ้งข้อมูลเบื้องต้น"
เปิดดู
752
สร้างเมื่อ
2018-05-30 14:11:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-20 23:55:51
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "เมื่อเกิดเหตุใหญ่หรือเล็กทีมฉุกเฉินต้องไปหลายคัน"
เปิดดู
692
สร้างเมื่อ
2018-05-30 14:03:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-05-30 14:10:41
การประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภา
เปิดดู
594
สร้างเมื่อ
2018-05-30 13:32:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-05-30 14:02:58
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1827