เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สื่อความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
เหตุผลน่าโหลดของแอปพลิเคชัน ‘EMS 1669’
เปิดดู
390
สร้างเมื่อ
2019-08-30 11:24:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 13:10:41
สถิติสำคัญในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
313
สร้างเมื่อ
2019-08-26 10:35:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-26 10:36:22
ข่าววิ่งอย่างปลอดภัย
เปิดดู
443
สร้างเมื่อ
2019-08-22 16:57:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-30 11:20:54
เอกสารสรุปผลการถอดบทเรียนภายหลัง การปฏิบัติงาน ( การให้ความช่วยเหลือผู้สูญหาย ในวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย)
เปิดดู
426
สร้างเมื่อ
2019-03-08 16:21:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-08 16:44:30
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "การแจ้งข้อมูลเบื้องต้น"
เปิดดู
288
สร้างเมื่อ
2018-05-30 14:11:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-20 23:55:51
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "เมื่อเกิดเหตุใหญ่หรือเล็กทีมฉุกเฉินต้องไปหลายคัน"
เปิดดู
285
สร้างเมื่อ
2018-05-30 14:03:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-05-30 14:10:41
การประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภา
เปิดดู
210
สร้างเมื่อ
2018-05-30 13:32:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-05-30 14:02:58
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
270
สร้างเมื่อ
2018-05-03 13:19:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-05-30 14:17:05
จดหมายข่าว สพฉ.
เปิดดู
248
สร้างเมื่อ
2018-02-09 12:02:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-03-22 14:34:19
"ปฏิทินช่วยชีวิต"
เปิดดู
259
สร้างเมื่อ
2018-01-12 10:57:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-01-12 11:02:28
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 659