เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สื่อความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
สพฉ.เตือนประชาชนระวังเป็นโรคลมแดดช่วงหน้าร้อน
เปิดดู
128
สร้างเมื่อ
2017-11-27 13:51:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด เริ่มต้นการสร้างสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย
เปิดดู
142
สร้างเมื่อ
2017-11-27 13:47:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ออกกำลังหนักเกินไปก็กลายเป็นโทษ ไปหักโหมหัวใจให้ต้องทำงานหนัก
เปิดดู
135
สร้างเมื่อ
2017-11-27 13:37:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เปิดวิธีรับมือ ภัยเสี่ยงเทศกาลลอยกระทง
เปิดดู
143
สร้างเมื่อ
2017-11-27 13:27:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เกร็ดความรู้ การปฐมพยาบาลยืดชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินตอน....ทำอย่างไรดีเมื่อพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ?????
เปิดดู
171
สร้างเมื่อ
2017-11-27 13:22:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
เกร็ดความรู้ การปฐมพยาบาลยืดชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินตอน....ทำอย่างไรดีเมื่อถูกงูพิษกัด ?????
เปิดดู
173
สร้างเมื่อ
2017-11-27 13:21:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
แอปพลิเคชั่น "กฏหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
เปิดดู
218
สร้างเมื่อ
2017-10-17 13:54:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-29 09:40:36
สพฉ.เตือนหากพบเห็นผู้ป่วยนิ้วหรืออวัยวะในร่างกายขาดให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาล
เปิดดู
408
สร้างเมื่อ
2017-06-27 09:32:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-06-27 09:33:18
สพฉ.ออกคำเตือนวิธีดูแลตนเองสำหรับประชาชนหากพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ย้ำให้รีบโทรแจ้ง 191 ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเองอย่างเด็ดขาด
เปิดดู
160
สร้างเมื่อ
2017-05-24 09:54:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-29 09:55:32
เปิด 3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอุบัติซ้ำซ้อน ลดสูญเสีย
เปิดดู
211
สร้างเมื่อ
2017-05-11 09:55:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-29 10:58:44
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 580