เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ถาม-ตอบ

ใครมีสิทธิใช้ UCEP

ถามโดย เมื่อ 2019-03-13 23:54:46
ตอบกลับ 129 เมื่อ 2020-04-07 10:27:03

คนต่างชาติมีสิทธิใช้ UCEP ไหม

ต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนมีสิทธิการรักษา กองทุนรองรับ
ตอบกลับ 129 เมื่อ 2020-07-09 16:25:34

ใครมีสิทธิใช้ UCEP

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคน ที่เข้าเกณฑ์การคัดแยก จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที ผู้ที่จะใช้สิทธินี้ได้ต้อง เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้และเป็นโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญากับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ โดยเริ่มที่สามกองทุนก่อน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,กองทุนประกันสังคม,กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตUCEP Coordination Center (02-872-1669)
ตอบกลับ เมื่อ 2020-09-17 14:51:02

ตางชาติที่ทำงานในประเทศไทย มีสิทธิ์ใช้ UCEP หรือไม่

ตอบกลับ เมื่อ 2021-10-10 21:53:51

คนต่างชาติมีสิทธิใช้ UCEP ไหม

ต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนมีสิธิรักษา กองทุนรองรับ หมายความว่าอะไรคะ ไม่เข้าใจ “ต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน“ ค่ะ ช่วยกรุณาอธิบายเพื่อว่าเราจะได้เตรียมตัวถูกก่อนที่จะย้ายกลับไปเกษียณที่ประเทศไทยค่ะ
ตอบกลับ เมื่อ 2021-10-10 21:53:59

คนต่างชาติมีสิทธิใช้ UCEP ไหม

ต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนมีสิธิรักษา กองทุนรองรับ หมายความว่าอะไรคะ ไม่เข้าใจ “ต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน“ ค่ะ ช่วยกรุณาอธิบายเพื่อว่าเราจะได้เตรียมตัวถูกก่อนที่จะย้ายกลับไปเกษียณที่ประเทศไทยค่ะ
กรุณาระบุข้อมูลการตอบกลับ
หัวเรื่อง
รายละเอียด
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 708