เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ถาม-ตอบ

ทุกคนจำเป็นต้องทำ EMS Smartcard หรือไม่

ถามโดย เมื่อ 2019-03-13 23:54:46
ตอบกลับ เมื่อ 2019-03-13 23:56:32

ทุกคนจำเป็นต้องทำ EMS Smartcard หรือไม่
ตอบกลับ เมื่อ 2019-05-20 22:37:35

จำเป็นครับ
ตอบกลับ เมื่อ 2020-04-10 13:48:14

อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่ออายุ ใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ฝึกหัดค่ะ

ตอบกลับ เมื่อ 2020-04-10 13:48:39

อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่ออายุ ใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ฝึกหัดค่ะ

ตอบกลับ เมื่อ 2021-01-04 11:31:26

อยากสอบถามเบอร์ติดต่อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประเมินผู้ป่วยผิดพลาดจ้องติดต่อเบอร์อะไรครับ

ตอบกลับ เมื่อ 2021-01-04 11:31:36

อยากสอบถามเบอร์ติดต่อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประเมินผู้ป่วยผิดพลาดจ้องติดต่อเบอร์อะไรครับ

ตอบกลับ เมื่อ 2021-01-04 11:31:38

อยากสอบถามเบอร์ติดต่อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประเมินผู้ป่วยผิดพลาดจ้องติดต่อเบอร์อะไรครับ

ตอบกลับ เมื่อ 2021-01-04 11:31:38

อยากสอบถามเบอร์ติดต่อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประเมินผู้ป่วยผิดพลาดจ้องติดต่อเบอร์อะไรครับ

ตอบกลับ เมื่อ 2022-02-03 11:45:12

บัตรเจ้าพนักงานกู้ชีพหมดอายุต่อได้ที่ใหนครับ

ตอบกลับ เมื่อ 2022-02-03 11:46:35

บัตรเจ้าพนักงานกู้ชีพหมดอายุ

จำเป็นต้องต่อใหมครับ
กรุณาระบุข้อมูลการตอบกลับ
หัวเรื่อง
รายละเอียด
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 478