เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

 

Application

 

IOS

Android

 

Thai EMS 1669

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย
   -รับแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ โดยมีการส่งข้อมูลได้แก่ ชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, เพศ, ปีเกิด หรือ ข้อมูลส่วนตัวเช่น โรค ประจำตัว,การแพ้ยา เป็นต้น
   -ระบุพิกัดที่เกิดเหตุ (latitude, longitude)
   -ส่งภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ

ระบบค้นหาสถานพยาบาล 
  -แสดงชื่อสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุ
  -แสดงพิกัดระบุสถานพยาบาลบนแผนที

ระบบเรียนรู้การเนื้อหาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๙ บทเรียน ประกอบด้วย

 

 

EMS Certified

โปรแกรมสำหรับตรวจสอบรถฉุกเฉิน,กู้ชีพ ที่ลงทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดทำโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

 

 

 

Thai First Aid

Application สำหรับเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นข้อความและ video พร้อมแบบทดสอบความเข้าใจให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจ

สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน(สพฉ) และสภากาชาดไทยให้ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดไปใช้ฟรี

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 10986