เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

                                    The National Institute for Emergency Medicine (NIEM) is the institution, established under the Emergency Medical Act B.E.2551 (2008). The organization is responsible for the administrative management and coordination between relevant agencies, both public and private sectors, including the promotionof local governments to play a role in the management of emergency medical services.

 

Hua Khew Poh Teck Tung Foundation has initiated the transportation of bodies without relatives in B.E. 2480 (1937)

 

The emergency medical system in Thailand has been started by Hua Khew Poh Teck Tung Foundation (Poh Teck Tung Foundation  in present) which has initiated transportation of bodies without relatives in B.E. 2480 (1937) and began to transfer patients and emergency casualties in the following years. The Ruam Katanyu Foundation has served as the same activities in B.E. 2513 (1970). Both Foundations are initiated the emergency medical system that people can access services without discrimination nor specific services. The emergency medical system in Thailand has been developed since then together with the development of tools and life saving appliances in the emergency rooms of each hospital, both public and private sectors.                                                                                              .
 

The Ministry of Public Health has received technical assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA) in order to establish the Accidental Center (Trauma Center) at Khon Kaen Hospital in B.E. 2536 (1993). It also covered pre-hospital services (Pre-hospital care). Later Wachira hospital has provided the emergency ambulance which was called SMART (Surgico-Medical Ambulance and Rescue Team) in B.E. 2537(1994), which follows the Accidental Prevention Plan of the Metropolitan of Bangkok.  The Ministry of Public Health has launched the pre-hospital medical treatment at Rajavithi Hospital in B.E. 2538 (1995), so called “The Rescue Narenthorn Center”. Nopparat Rajathanee and Lerdsin Hospitals have also been the network.

 

      

The Ministry of Public Health has launched a “rescue Narenthorn Center” at Rajavithi Hospital in B.E. 2538 (1995).

The Ministry of Public Health has established the Office of Emergency Medical Services System which was under the Office of the Permanent Secretary for Public Health. It has been continuously developed this system and implemented successfully. Finally its role has been expanded to                “National Institute for Emergency Medicine (NIEM)”

This organization is considered as the juristic personof the state, an entity under the supervision of the Minister of Public Health in order to have efficient administration and policy management of medical emergencies and to meet the policy of the Committee of the Emergency Medicine effectively. As a result, the emergency patients have guaranteed and protected rights to access to emergency medical systems; same rights, equal and quality standards. Providing these the rights to patients are the intention of the Emergency Medical Act of B.E. 2551 (2008)

His Majesty the King has signed the Act on 23 February B.E. 2551(2008) which is also the NIEM’s Anniversary.
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 1500