เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ABOUT NIEM


The National Institute for Emergency Medicine or NIEM is a public organization whose authorities are to regulate and strengthen emergency medical service (EMS) system of Thailand. The institute was established in 2008 under stipulation of the Emergency Medicine Act B.E.2551, which was enacted in the same year, following changes, transformations and transitions of the EMS system throughout the decade. With recent institutionalization of such essential service, the Act determines that NIEM would be a juristic person under the supervision of the Minister of Public Health and under administration of the Secretary-General. NIEM’s strategies towards a strengthened EMS system responds to evolving political, economic and social environment; aligns with Sustainable Development Goals (SDGs), ASEAN Community Blueprint, Constitution of the Kingdom of Thailand, National Strategy, Public Health Reformation; and feedbacks from our communities reflecting the actual needs of the country.

EMS Workforce Development Building; built in 2020

Governed and monitored by  the Emergency Medical Service Board with Minister of Public Health as a Chairperson, NIEM’s quality and performance have been monitored and evaluated by experts of various fields. Moreover, NIEM is accountable to transparency, public trust and high-quality services.

Having article 15 of the Emergency Medicine Act B.E.2551 as guidelines for its missions towards strengthened EMS system, NIEM has contributed its accumulated knowledge and experiences on emergency medicine; education and trainings; standards and protocols for such purpose for more than a decade since its establishment. Understanding and nurturing characteristics of the country’s EMS system, NIEM utilizes this nature by cooperating and collaborating with EMS alliances, domestic and international, to push forward our efforts to ensure high quality EMS, safe ambulance, easily-access aeromedical operations and most importantly equal opportunity to survive from acute illnesses for emergency patients. Through the emergency medical call number 1669, NIEM will continue to work for the public health with our resources, alliances, means and dedication.

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 4275