เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

A - Accountability สำนึกในหน้าที่
L - Learning Always เรียนรู้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
E - Engagement ผูกพันในหน้าที่ และทีมงาน
R - Responsibility มีความรับผิดชอบ
T - Teamwork ทำงานเป็นทีม
S - Smart + Smile + Spiritual ทำงานอย่างฉลาด ยิ้มแย้ม ด้วยจิตวิญญาณ

 

           ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

           เรื่อง จรรยาบรรณพนักงาน  - - > Click Dowdload - - >

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1705