เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านอื่นๆ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โดยสามารถบริจาคได้ที่ 

ธนาคารกรุงไทย 

เลขที่บัญชี  142-0-09418-1 

ชื่อบัญชี   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

สาขา  กระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์

หรือ สามารถสแกน QR Code 

1. ทุกการบริจาคที่สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking 
*หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โปรดเลือกแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรผ่าน Mobile Banking โดยข้อมูลการบริจาคจะปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จะถือเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของผู้บริจาค โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคนั้นต่อเจ้าพนักงานประเมิน (กรมสรรพากร) 

2. หรือท่านบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-09418-1 
**หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ผ่าน E-mail : ems.donation@niems.go.th เพื่อทำการบันทึกและส่งข้อมูลการรับบริจาคของท่าน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร

**สามารถส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อเป็นหลักฐานในการขอลดหย่อยภาษีได้ที่ Email : ems.donation@niems.go.th

แบบฟอร์มการบริจาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • นางสาวพัชรนันท์ ปราบปราม ผู้ชำนาญการงานการเงิน สำนักบริหารกลาง โทรศัพท์ 08 1960 1669 

  • นายภาคภูมิ ท่านัดที พนักงานปฏิบัติการงานบริหารกองทุน สำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน โทรศัพท์ 08 5260 1669

  • E-mail : ems.donation@niems.go.th

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 21161