เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เครือข่ายวิทยุคมนาคมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

             

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

การรับสมัครอบรมเพื่อขอรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่Icon - Thumbnails

หลักสูตรฯ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง 

  • กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
  • ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๖๒
  • โครงข่ายสื่อสารและการใช้ข่ายสื่อสารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม การจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม การขอใช้และร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • การใช้วิทยุสื่อสารและหลักปฏิบัติเพื่อการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ


  • ประชาสัมพันธ์ ถึงหน่วยปฏิบัติการทุกประเภท ทุกระดับ ที่มีความประสงค์ใช้คลื่นความถี่วิทยุคมนาคมด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอให้ดำเนินการขอรับรองเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการขออนุญาต มี/ใช้/และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 7631