เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ระบบบันทึกข้อมูลปฏิบัติการฉุกเฉิน ITEMS Call Center 4.0


ระบบปรับปรุงข้อมูลปฏิบัติการฉุกเฉิน และระบบตั้งเบิกปฏิบัติการ

   

          

 


ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

บริการข้อมูลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในระบบ ITEMS
ส่วนงานบริการข้อมูล  
ระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
(Data Warehouse)
 
การบริการข้อมูลทาง Web Service  
 
จัดการทะเบียนทรัพยากรในระบบ ITEMS
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


     กลุ่มดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
     ที่ตั้ง : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
     ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ : 0-2872-1600 โทรสาร : 0-2872-1601

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 59 ทั้งหมด 41482