เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ระบบบันทึกข้อมูลปฏิบัติการฉุกเฉิน ITEMS Call Center 4.0

   

       
** สำหรับหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ เท่านั้น**
 
 
 
 

ระบบปรับปรุงข้อมูลปฏิบัติการฉุกเฉิน และระบบตั้งเบิกปฏิบัติการ

   

   

(หน่วยปฏิบัติการแพทย์)   
 
(หน่วยปฏิบัติการอำนวยการ) 
 
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
 

บริการข้อมูลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในระบบ ITEMS (ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนพฤศจิกายน 65 เท่านั้น)
จัดการทะเบียนทรัพยากรในระบบ ITEMS
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนงานทะเบียนข้อมูลพื้นฐาน
 
 
 
 
 
ส่วนงานจัดการทรัพยากรการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
 
   
             
รายงานหนังสือแจ้งการโอนเงิน   บริการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยปฏิบัติการ

 
แนวทางการดำเนินการปรับปรุงและตั้งเบิกค่าชดเชยการปฏิบัติ
การแพทย์ในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ITEMS 4.0 
      แก้ไขทางไกล (Remote Assistance) Bomgarแก้ไขทางไกล (Remote Assistance)   
      คำถามที่พบบ่อย  
   

รายงานตัวชี้วัดระดับกระทรวง : ตัวชี้วัดที่ 38 ER Visit

 

 

       
           
          แนวทางการร้องขอคืนข้อมูลปฏิบัติการฉุกเฉินจากระบบสารสนเทศฯ
   

     กลุ่มดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
     ที่ตั้ง : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
     ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ : 0-2872-1600 โทรสาร : 0-2872-1601

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 393 ทั้งหมด 602574