เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศรายรายชื่อผู้ได้รับทุนอบรมหลักสูตร ENP

ผู้ประสานงานจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
บัณฑิต พีระพันธ์ ชื่อเล่น ต่อ  เบอร์ติดต่อและเบอร์ไลด์ 085 237 1669 E-mail bundit.p@niems.go.th 

+++เอกสาร Dowloand+++
เอกสารประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม ENP ประจำปี 2567

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1129