เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate
ยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด วันที่-เวลา
 

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการเงินปี 2561 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลลัพธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย  

 
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 14:14:29
วันที่แก้ไข
15 ม.ค. 2562 14:14:43
 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ strategic mapจากแผนหลักแปลงสู่การปฏิบัติการของสพฉ.

 
 
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 14:08:23
 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 668