เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง
เพศ

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-11-06 10:01:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-11-06 10:04:03
อายุ

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-11-06 10:01:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-11-06 10:30:41
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-06-12 11:04:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-07-30 10:52:00
แอพ EMS 1669

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-05-13 15:07:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-13 15:08:00
คุณคิดว่าสาเหตุใดที่ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-05-13 15:05:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-13 15:13:01
แอพ EMS 1669

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-05-07 11:36:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-07 11:38:40
Application EMS 1669 ถูกใจท่านหรือไม่

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-04-22 18:24:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-22 18:25:53
ทดสอบ 16

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-04-22 16:00:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-22 16:13:50
test 15

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-04-22 15:59:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-22 16:00:20
test13

ดูผลสำรวจ
สร้างเมื่อ
2019-04-22 15:32:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-22 15:32:52
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 1167