เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ถาม-ตอบ

เรื่อง
หมวด แนวทางการตอบคำถาม COVID-19 กรณีสายด่วน 02 8721669
เปิดดู
137
สร้างเมื่อ
2020-04-28 09:49:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 15:12:21
หมวด การขึ้นทะเบียนรถกู้ชีพ
เปิดดู
494
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:53:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:53:34
หมวด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เปิดดู
456
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:53:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:53:34
หมวด บัตร EMS Smartcard
เปิดดู
354
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:53:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:53:34
หมวด การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
398
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:53:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:53:33
หมวด การทำ CPR
เปิดดู
289
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:53:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:53:33
หมวด UCEP
เปิดดู
306
สร้างเมื่อ
2019-03-07 23:53:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 23:53:33
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 2415