เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานพยาบาลเอกชน จึงได้จัดทำเอกสารตัวอย่างดังนี้

แจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานพยาบาลเอกชน จึงได้จัดทำเอกสารตัวอย่างดังนี้

1. กรณี ขอแก้ไขการประเมินคัดแยกผู้ป่วยซ้ำซ้อน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว)

 

2. กรณี ขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว)

 

3. กรณี ขอแก้ไขการประเมินคัดแยกผู้ป่วย กลุ่มอาการนำ การประเมินระดับความฉุกเฉิน (ยกเว้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว)

สร้างเมื่อ : 2022-09-01 12:17:34
ผู้ชม : 1127
Download : 0
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1127