เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รับสมัคร

เรื่อง
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  จำนวน 10 อัตรา
เปิดดู
644
สร้างเมื่อ
2024-07-18 09:39:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-18 10:08:20
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมด้าน Air Ambulance and Emergency Critical Care ณ Nippon Medical School Hospital และ Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2567
เปิดดู
515
สร้างเมื่อ
2024-06-24 14:58:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-28 09:42:42
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
311
สร้างเมื่อ
2024-06-12 16:53:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-12 18:27:15
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
เปิดดู
407
สร้างเมื่อ
2024-05-29 21:05:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-30 08:56:32
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
เปิดดู
626
สร้างเมื่อ
2024-04-30 14:28:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-02 16:51:23
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
611
สร้างเมื่อ
2024-04-30 14:27:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-02 16:34:37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
707
สร้างเมื่อ
2024-03-12 12:13:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-12 12:30:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
เปิดดู
643
สร้างเมื่อ
2024-02-20 09:37:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-20 09:43:19
เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง
เปิดดู
308
สร้างเมื่อ
2024-02-14 12:09:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 12:10:37
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  จำนวน 4 อัตรา
เปิดดู
897
สร้างเมื่อ
2024-02-01 08:48:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-01 09:37:00
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 12740