เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก Inner Mongolia Medical University

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Inner Mongolia Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยผ่านการประสานงานโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:30 – 12:30น. เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นายแพทย์ชายวุฒิ สววิบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้แก่ Mr.Zhao Yunshan อธิการบดีมหาวิทยาลัย Inner Mongolia Medical University พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาทิ คุณ An Zhixin, Director of the Office คุณ Hao Meiqing, Dean, School of International Education (Foreign Cooperation and Exchange Center)  พร้อมหารือความเป็นไปได้ในการเข้าสู่กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลิตงานวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร รองหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเข้าชมการทำงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 583