เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

aspxjpgg.mp3

วันที่ 19 พ.ค 2567 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน โดยมี รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาภรณ์ รพ.พระรามเก้า พร้อมคณะนักศึกษา หลักสูตร ปธพ. และ ปนพ. สถาบันพระปกเกล้า ให้การจัดอบรมสอนการ CPR ให้กับ อสม. โดย สพฉ. ได้มอบหมายให้ ดร.ภญ ศีลจิต อินทรพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยพนักงาน กพส. และนางสุพัฒตรา ลีเลิศ พนักงานพนักงานปฏิบัติการ สบพก. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วม อบรม CPR ในครั้งนี้ด้วย

#สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #สพฉ1669 #ภาคีเครือข่าย #กระทรวงสาธารณสุข #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 87