เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 67 เวลา 10.31 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับ การสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยหญิง 1 ราย มีภาวะตกเลือดหลังคลอดและมีภาวะช็อคจากการเสียเลือด ทั้งนี้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยาน โดยต้นทางโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจาก หน่วยบินกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ต.จิรวัฒน์ โพธิ์งาม, ร.ท.ณัฐดนัย วรรณกลาง, จ.ส.อ.กิตธรัศ พูลเพิ่ม ปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลนครพิงค์ ประกอบด้วย พญ.หทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล, พญ.รักษิณา รุ่งเรือง, นางสาวอรุณี คำมาเร็ว เมื่อเวลา 13.04 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นที่เรียบร้อย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 69