เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.54 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน  เพศหญิง อายุ 40 ปี ประวัติ ผู้ป่วยโดยสารรถกระบะพลิกคว่ำ สลบไม่ทราบระยะเวลา มีการเจ็บหน้าอก และปวดเอวด้านขวา นำส่งเข้ารับการรักษาที่สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประเมินอาการไม่ดีขึ้น จึงได้ขอรับคำปรึกษาด้านการรักษา พยาบาลจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้รับการวินิจฉัยโรค MHI mod risk with blunt abdomen with Fast pos with Cfx.pelvic (บาดเจ็บที่สมองไม่รุนแรงระดับความเสี่ยงปานกลางร่วมกับบาดเจ็บในช่องท้องและมีกระดูกเชิงกรานหัก) จึงได้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนและประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจาก  กองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell212 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย พ.ท.ยงยุทธ แสวงทอง, ร.ท.สัญฑานน หนูแย้ม, จ.ส.อ.สุริยา พรมชาติ และ จ.ส.อ.โกมล บุญสะอาด และชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย พญ.ธิดา เนตรนพรัตน์, พญ.รักษิณา รุ่งเรือง, นางสาวพิชญา ศรีนิล และนางสาวพิชยาภรณ์  โสภารัตน์และเมื่อเวลา 14.35 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อย ณ เวลานี้ มีอาการดีขึ้น  การส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 82