เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้ป่วย Stroke STEMI จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้ป่วย Stroke STEMI จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  มีความรู้ มีทักษะ และเจตคติที่ดีในการทำให้ผู้ป่วย Acute Stroke STEMI สามารถเข้าถึงระบบการรักษาทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ(Fast Track) ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย และเป็นการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลดอกคำใต้ และโรงพยาบาลปง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพะเยา จำนวน 50 คน

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 133