เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และพิธีมอบเครื่อง AED Trainer

วันทึ่ 11 มิถุนายน 2567 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทีมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมฯ ววฉ. จัดประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และพิธีมอบเครื่อง AED Trainer โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา (กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904) และเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานมอบเครื่อง AED Trainer ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ จำนวน 58 ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งหมด 42 เครื่อง

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 121