เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศแจ้งสถานพยาบาลเอกชน กรณีขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบโปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน Emergency Pre-Authorization Program : PA หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2565

หนังสือแจ้งการประเมินคัดแยกผู้ป่วยซ้ำซ้อน ในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ click 

 

หนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการที่ ๑ - ๒๕ เป็น กลุ่มอาการที่ ๒๖ ในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ click 

สร้างเมื่อ : 2022-11-03 12:32:52
ผู้ชม : 1986
Download : 0
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1986