เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและแม่บ้านของอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
เปิดดู
7
สร้างเมื่อ
2022-09-30 09:53:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 09:57:02
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
เปิดดู
10
สร้างเมื่อ
2022-09-30 09:38:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 09:52:31
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ
เปิดดู
68
สร้างเมื่อ
2022-09-13 10:47:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-29 21:05:39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
เปิดดู
44
สร้างเมื่อ
2022-09-12 12:05:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-12 12:07:44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
เปิดดู
83
สร้างเมื่อ
2022-08-03 15:12:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-03 15:26:03
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น เป็นที่จอดรถสื่อสารและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
79
สร้างเมื่อ
2022-07-20 12:11:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-20 12:15:39
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓
เปิดดู
104
สร้างเมื่อ
2022-07-06 16:17:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-06 16:21:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น เป็นที่จอดรถสื่อสารและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
97
สร้างเมื่อ
2022-07-04 15:33:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-04 16:09:47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
เปิดดู
88
สร้างเมื่อ
2022-07-04 12:30:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-04 12:33:58
ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น เป็นที่จอดรถสื่อสารและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
เปิดดู
68
สร้างเมื่อ
2022-06-30 16:53:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-30 16:56:21
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 4065