เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) ครั้งที่ ๒
เปิดดู
31
สร้างเมื่อ
2024-07-10 08:24:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-10 08:31:02
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์นเรนทร ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสีภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
30
สร้างเมื่อ
2024-07-10 08:16:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-10 16:17:17
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)
เปิดดู
43
สร้างเมื่อ
2024-07-09 13:12:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-09 13:20:15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567
เปิดดู
50
สร้างเมื่อ
2024-07-08 10:12:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-08 10:19:48
ประกาศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) จำนวน 1 รายการ
เปิดดู
52
สร้างเมื่อ
2024-06-26 09:28:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-06 15:32:16
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
80
สร้างเมื่อ
2024-06-12 16:00:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-12 16:04:24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
เปิดดู
108
สร้างเมื่อ
2024-06-10 15:58:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-10 16:02:47
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
77
สร้างเมื่อ
2024-05-29 17:17:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-29 17:24:19
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗
เปิดดู
75
สร้างเมื่อ
2024-05-24 13:45:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-24 13:52:02
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
เปิดดู
98
สร้างเมื่อ
2024-05-17 15:05:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-17 15:14:48
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 6403