เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ปฏิทินกิจกรรม

เรื่อง
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร สพฉ. (SMS) ครั้งที่ 5/2564
เปิดดู
454
เริ่มเมื่อ
2021-09-30 08:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-09 19:56:33
ประชุมประเมินผลการดำเนินการโครงการ D1669
เปิดดู
453
เริ่มเมื่อ
2021-09-21 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-09 18:56:27
ประชุมตรวจประเมินและรับรอง TEMSA ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑
เปิดดู
445
เริ่มเมื่อ
2021-09-20 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-09 18:56:27
ประชุมตรวจประเมินและรับรอง TEMSA ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑
เปิดดู
632
เริ่มเมื่อ
2021-09-20 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-09 18:56:27
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
เปิดดู
430
เริ่มเมื่อ
2021-09-17 08:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-09 18:56:27
ซ้อมสาธิต D1669
เปิดดู
489
เริ่มเมื่อ
2021-09-02 19:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-09 18:56:27
ประชุมเตรียมการ Demo D1669
เปิดดู
435
เริ่มเมื่อ
2021-09-01 12:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-09 18:56:27
ติดตามการเชื่อมระบบ D1669 กับหน่วยงานอื่นๆ
เปิดดู
458
เริ่มเมื่อ
2021-08-31 20:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-31 11:41:29
D1669 รายงานการ Up load Code ระหว่าง กรมการปกครอง และศูนย์เทคฯ
เปิดดู
2618
เริ่มเมื่อ
2021-08-30 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-31 11:41:30
D1669 Demonstration
เปิดดู
1017
เริ่มเมื่อ
2021-08-27 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-31 11:41:30
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2465