เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๖
ผู้ชม
40
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-02 10:57:37
ทะเบียบรับเรื่องร้องเรียนภายในฯประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
ผู้ชม
38
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-11-02 10:57:51
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
70
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-09-07 10:47:45
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
ผู้ชม
72
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-10 09:28:45
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
69
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-09 11:29:24
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
97
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-09 08:16:30
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
155
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-06-15 11:13:28
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2566
ผู้ชม
113
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-20 21:14:26
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
138
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-13 16:50:09
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผู้ชม
151
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-21 11:22:16
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3090