เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การเงิน

เรื่อง
แจ้งการโอนเงินชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิกเมษายน 2565 (รอบแรก และรอบสอง)) *โอนเงิน 31 พฤษภาคม 2565*
ผู้ชม
734
สร้างเมื่อ
2022-06-13 13:48:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-13 13:48:31
แจ้งการโอนเงินชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิก มกราคม - มีนาคม 2565) *โอนเงิน 10 พฤษภาคม 2565*
ผู้ชม
773
สร้างเมื่อ
2022-06-08 09:52:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-13 12:55:00
แจ้งการโอนเงินชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิก เดือนมีนาคม 2565 รอบแรกและรอบสอง) * โอนเงิน 6 พฤษภาคม 2565*
ผู้ชม
497
สร้างเมื่อ
2022-06-06 13:35:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-13 12:54:10
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ชม
350
สร้างเมื่อ
2022-04-08 19:26:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-08 19:24:47
แจ้งการโอนเงินชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิก เดือนตุลาคม 2564 (รอบแรก) ถึง ธันวาคม 2564 (รองสอง)
ผู้ชม
898
สร้างเมื่อ
2022-04-07 15:09:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-07 15:09:54
แจ้งการจ่ายเงินชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับชุดปฏิบัติการชั่วคราว) รอบวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 (เพิ่มเติม)
ผู้ชม
735
สร้างเมื่อ
2021-12-29 10:03:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-29 10:02:20
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 7 มิถุนายน-กันยายน) เพิ่มเติม
ผู้ชม
738
สร้างเมื่อ
2021-12-24 14:50:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-12-24 14:53:49
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 6 มิถุนายน-กันยายน)
ผู้ชม
1253
สร้างเมื่อ
2021-11-22 10:19:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-22 10:20:01
แจ้งการจ่ายเงินชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับชุดปฏิบัติการชั่วคราว) รอบวันที่ 16 สค.- 30 กย.64
ผู้ชม
560
สร้างเมื่อ
2021-10-18 11:07:51
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-18 11:13:19
หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 5 มิถุนายนรอบแรก)
ผู้ชม
998
สร้างเมื่อ
2021-10-04 13:28:23
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-10-04 13:28:51
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 9646