เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วารสาร/บทความ

เรื่อง
สรุปภาพรวมการเข้าใช้งานระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
ผู้ชม
449
สร้างเมื่อ
2022-04-18 10:59:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-18 10:58:32
สรุปภาพรวมการใช้งานระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2564
ผู้ชม
367
สร้างเมื่อ
2022-04-18 10:56:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-18 10:56:01
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ชม
348
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-22 10:54:27
การศึกษาการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2563
ผู้ชม
667
สร้างเมื่อ
2021-04-29 08:57:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-29 08:57:05
สรุปภาพรวมการใช้งานระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2564
ผู้ชม
1037
สร้างเมื่อ
2021-04-27 13:08:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-04-27 13:09:00
สาร สพฉ. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563
ผู้ชม
825
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:42:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:43:43
สาร สพฉ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ผู้ชม
762
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:40:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:42:03
สาร สพฉ. ฉบับเดือนเมษายน 2563
ผู้ชม
653
สร้างเมื่อ
2020-10-29 15:39:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-29 15:40:24
สรุปภาพรวมการใช้งานระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
873
สร้างเมื่อ
2020-06-25 15:50:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-30 13:53:37
เหตุผลน่าโหลดของแอปพลิเคชั่น "EMS 1669"
ผู้ชม
1154
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-13 11:15:37
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3765