เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข้อบังคับ

เรื่อง
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการให้เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ชม
48
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-21 08:05:05
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ชม
90
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-05 08:43:44
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกาหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้ชม
800
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-27 15:39:29
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
1609
สร้างเมื่อ
2022-03-22 15:02:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-22 15:05:04
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การใช้เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้ชม
967
สร้างเมื่อ
2020-10-02 10:31:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-02 10:36:34
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
1481
สร้างเมื่อ
2020-09-09 14:40:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-09 14:41:47
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
3080
สร้างเมื่อ
2020-05-13 09:30:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-28 11:06:18
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฎิบัตการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
1981
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:25:56
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓)
ผู้ชม
6279
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-13 12:32:35
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 10264