เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สื่อประชาสัมพันธ์

เรื่อง
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
ผู้ชม
1470
สร้างเมื่อ
2019-10-16 11:43:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-06 16:21:33
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
ผู้ชม
2841
สร้างเมื่อ
2019-10-16 11:42:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-16 11:43:21
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
ผู้ชม
4052
สร้างเมื่อ
2019-10-16 11:38:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-16 11:40:38
ระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
2761
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-11-05 14:01:12
Art ออกแบบซองยา
ผู้ชม
999
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-07-15 10:23:13
เป็นนโยบายการประชาสัมพันธ์สายด่วน
ผู้ชม
1315
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-30 10:08:24
การปฏิบัติตัวในภาวะฉุกเฉิน
ผู้ชม
1729
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 14:38:05
Wallpaper EMS
ผู้ชม
2891
สร้างเมื่อ
2019-10-07 13:24:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-07 13:29:52
ขั้นตอนการใช้บริการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669 ออกแบบโดยนักศึกษาฝึกงาน
ผู้ชม
953
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 14:17:54
ละครสั้นชุด1669 ช่วยด้วย !!!
ผู้ชม
839
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-16 10:20:36
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 10014