เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ผู้ชม
26
สร้างเมื่อ
2022-11-21 09:44:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-21 09:44:04
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจeปี 2566
ผู้ชม
48
สร้างเมื่อ
2022-11-10 15:43:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-10 15:46:27
แผนพัฒนารายบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้ชม
38
สร้างเมื่อ
2022-11-09 15:45:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-09 15:45:55
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 2/2565
ผู้ชม
183
สร้างเมื่อ
2022-04-07 15:18:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-07 15:18:57
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ผู้ชม
159
สร้างเมื่อ
2022-04-05 10:24:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-05 10:22:31
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
ผู้ชม
292
สร้างเมื่อ
2022-03-28 15:04:02
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-05 10:22:40
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
179
สร้างเมื่อ
2022-03-28 15:03:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-28 15:02:47
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
297
สร้างเมื่อ
2022-03-16 08:52:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-28 13:05:14
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 2565
ผู้ชม
277
สร้างเมื่อ
2022-02-07 16:18:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-07 15:19:11
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 1/2565
ผู้ชม
193
สร้างเมื่อ
2022-02-07 16:13:22
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-07 16:18:21
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 3456