เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

บริหารทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 3/2564
ผู้ชม
68
สร้างเมื่อ
2021-07-07 11:24:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-07 11:25:06
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 1/2564
ผู้ชม
55
สร้างเมื่อ
2021-05-11 09:45:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-30 09:46:20
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ไตรมาส 2/2564
ผู้ชม
84
สร้างเมื่อ
2021-06-11 11:12:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-06-25 11:33:17
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพพยากรบุคค
ผู้ชม
153
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:44:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-17 13:44:19
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
ผู้ชม
127
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:43:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-17 13:43:52
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
ผู้ชม
325
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:41:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-07 11:26:21
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
163
สร้างเมื่อ
2021-03-17 13:41:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-03-17 13:42:12
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ชม
405
สร้างเมื่อ
2020-05-15 16:04:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-15 16:04:45
"หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563"
ผู้ชม
387
สร้างเมื่อ
2020-05-13 10:14:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-13 10:14:27
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่องค์การ และกรอบอัตราผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
ผู้ชม
742
สร้างเมื่อ
2020-05-13 10:13:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 10:09:04
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2383