เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP Coordination Center

เรื่อง
เอกสารประกอบการประชุม UCEP
ผู้ชม
1491
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-05 09:58:10
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลกรณี "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ผู้ชม
607
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-07-04 11:01:22
แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน UCEP สำหรับ ญาติ/ผู้ป่วย ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน UCEPศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศคส.สพฉ.)
ผู้ชม
2165
สร้างเมื่อ
2022-01-28 11:00:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-01-28 10:57:00
การประชุมติดความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP ตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้ชม
743
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-09-22 15:23:40
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ.2560
ผู้ชม
4088
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-09-15 09:17:50
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผู้ชม
1720
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-09-15 09:14:44
มติ ครม และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ชม
983
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-09-15 09:12:27
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)
ผู้ชม
615
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-19 14:00:07
6 อาการฉุกเฉินวิกฤติที่ส่งผลชีวิตและอวัยวะสำคัญ
ผู้ชม
1141
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-05 10:55:31
ข้อควรรู้ก่อนการใช้สิทธิ์ UCEP รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี 72 ช.ม.
ผู้ชม
1435
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-03 13:46:29
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 8 ทั้งหมด 4125