เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
ผู้ชม
184
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-02-08 08:04:25
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
180
สร้างเมื่อ
2023-01-05 14:32:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:32:48
ทะเบียนรับเรื่อร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ผู้ชม
165
สร้างเมื่อ
2022-12-11 14:30:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:31:36
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนเดือนตุลาคม๒๕๖๕
ผู้ชม
193
สร้างเมื่อ
2022-10-05 14:29:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:29:50
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ชม
167
สร้างเมื่อ
2022-10-05 14:25:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 14:26:05
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกันยายน2565
ผู้ชม
139
สร้างเมื่อ
2022-10-11 13:16:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-01-17 13:22:04
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
512
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-08 13:50:22
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
502
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-08 13:47:46
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้ชม
546
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-08 09:20:06
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
235
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-13 08:20:28
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 490