เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2563
ผู้ชม
756
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:46:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:46:22
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2563
ผู้ชม
565
สร้างเมื่อ
2020-06-17 13:43:43
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-17 13:44:21
รายงานการรับเรื่องร้องเรียนขอกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562
ผู้ชม
822
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-04 11:26:43
ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562
ผู้ชม
864
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-27 11:24:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 23