เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การจัดการเรื่องร้องเรียน

เรื่อง
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
652
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-08 13:47:46
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้ชม
668
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-08 09:20:06
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
267
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-13 08:20:28
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน เมษายน ๖๕
ผู้ชม
257
สร้างเมื่อ
2022-05-27 08:16:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-27 08:17:17
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผู้ชม
308
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:31:02
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
257
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:30:01
ทะเบียบเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ผู้ชม
281
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:26:12
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผู้ชม
289
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:22:37
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ผู้ชม
334
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-27 08:21:00
ทะเบียนเรื่องร้องเรียนภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ผู้ชม
534
สร้างเมื่อ
2022-04-25 14:19:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-04-25 14:21:17
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 125