เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Infographics

เรื่อง
ผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
เปิดดู
390
สร้างเมื่อ
2024-06-27 16:08:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-27 16:08:58
4 วิธี ช่วยคนถูกไฟดูด
เปิดดู
227
สร้างเมื่อ
2024-06-26 09:12:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-26 09:13:11
การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
เปิดดู
420
สร้างเมื่อ
2024-06-20 10:06:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-20 10:06:45
ุ6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤต
เปิดดู
275
สร้างเมื่อ
2024-06-20 10:04:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-20 10:06:05
ระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินช่วยชีวิตคุณได้ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
เปิดดู
172
สร้างเมื่อ
2024-06-20 10:03:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-20 10:04:40
ขั้นตอนการช่วยชีวิต
เปิดดู
2975
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:19:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-02 19:39:58
ทุกชีวิตปลอดภัย มั่นใจแพทย์ฉุกเฉิน ระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medical Operation System?
เปิดดู
1754
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:17:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-31 12:19:09
6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤต มีสิทธิ์รักษาทุกที่ (6 Critical medical emergencies with the rights to free treatment.) #UCEP
เปิดดู
1498
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:15:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-01-04 16:11:03
สพฉ. ห่วงใย ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เปิดดู
1038
สร้างเมื่อ
2023-12-31 12:12:15
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-31 12:13:03
เช็คอาการโควิดสายพันธุ์ XBB
เปิดดู
1501
สร้างเมื่อ
2023-05-24 12:31:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-05-24 12:32:18
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 22371