เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวภูมิภาค/ท้องถิ่น

เรื่อง
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดโครงการซ้อมแผนสถานการณ์สาธารณภัยในระดับจังหวัด
เปิดดู
18
สร้างเมื่อ
2022-09-30 16:22:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 16:37:41
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
26
สร้างเมื่อ
2022-09-25 12:09:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-25 12:13:11
ศูนย์การเรียนรู้สมาคมศิริกรณ์เชียงราย ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR&AED)
เปิดดู
64
สร้างเมื่อ
2022-09-23 15:37:13
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-23 15:40:41
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
44
สร้างเมื่อ
2022-09-16 08:51:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-16 08:55:55
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
62
สร้างเมื่อ
2022-09-14 16:08:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-14 16:13:24
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
78
สร้างเมื่อ
2022-09-09 10:26:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-09 10:31:20
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
85
สร้างเมื่อ
2022-09-07 09:48:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-07 09:55:26
โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ EMS DAY
เปิดดู
92
สร้างเมื่อ
2022-09-06 11:42:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-06 11:46:49
รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดดู
34
สร้างเมื่อ
2022-09-06 09:13:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-06 09:18:59
โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ณ จุดเกิดเหตุ ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเมืองและภูภามยาว ประจำปี 2565
เปิดดู
209
สร้างเมื่อ
2022-08-30 15:14:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-30 15:22:06
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 6 ทั้งหมด 3084