เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Prehospital Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider: BPCLS-HCP) รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
เปิดดู
340
สร้างเมื่อ
2024-07-16 10:23:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-07-16 10:40:31
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ : บนฉ. รุ่นที่ 13
เปิดดู
2728
สร้างเมื่อ
2024-05-07 09:06:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-07 09:10:12
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course)
เปิดดู
1803
สร้างเมื่อ
2024-03-11 15:30:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-11 15:32:37
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Prehospital Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider: BPCLS-HCP) รุ่นที่ 2
เปิดดู
1186
สร้างเมื่อ
2024-03-05 15:36:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-05 15:37:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Instructor) รุ่นที่ 1
เปิดดู
2731
สร้างเมื่อ
2024-02-29 09:01:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-12 14:32:16
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ : บนฉ. รุ่นที่ 12
เปิดดู
2084
สร้างเมื่อ
2024-02-23 09:08:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-23 09:19:26
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครูผู้สอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Instructor)
เปิดดู
2532
สร้างเมื่อ
2024-02-08 15:14:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-09 10:51:32
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 7
เปิดดู
636
สร้างเมื่อ
2024-02-05 14:00:20
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 09:55:23
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ : บนฉ. รุ่นที่ 11
เปิดดู
2774
สร้างเมื่อ
2023-12-20 15:35:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-22 09:59:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
เปิดดู
3063
สร้างเมื่อ
2023-11-15 08:48:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-12-06 15:49:38
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 7755