เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ศรีสะเกษ !! องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ MOU กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดดู
32
สร้างเมื่อ
2022-09-26 10:33:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-27 09:45:57
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในจากการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564
เปิดดู
48
สร้างเมื่อ
2022-09-16 11:46:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-16 12:01:42
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นาวาเอกพิเศษ พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาการรักษาหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิต ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรสำหรับทุกคน”
เปิดดู
36
สร้างเมื่อ
2022-09-16 09:43:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-16 09:49:56
การประชุมเสวนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” มุ่งสร้างอนาคต : Next Generation of UCEP
เปิดดู
47
สร้างเมื่อ
2022-09-16 09:35:03
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-16 09:42:50
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีรับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2565 จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับรางวัลพิเศษสานพลังร่วมใจต้านภัยโควิด “การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19”
เปิดดู
34
สร้างเมื่อ
2022-09-16 09:32:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-16 09:41:33
สพฉ. ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม
เปิดดู
57
สร้างเมื่อ
2022-09-07 09:56:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-07 10:04:10
วันที่ 1 กันยายน 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมการการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ตามโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Command System : ICS) จังหวัดระยอง
เปิดดู
39
สร้างเมื่อ
2022-09-02 16:03:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-02 16:12:28
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
เปิดดู
47
สร้างเมื่อ
2022-09-02 15:56:59
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-02 16:02:48
เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรี
เปิดดู
63
สร้างเมื่อ
2022-09-02 15:50:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-02 15:56:26
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดตาก ชื่นชมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลได้อย่างดี
เปิดดู
203
สร้างเมื่อ
2022-08-05 09:35:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-08-05 09:42:14
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 5462