เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เรื่อง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567
เปิดดู
1746
สร้างเมื่อ
2024-06-27 09:59:27
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-28 09:59:54
สพฉ. จับมือ การท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวไทย
เปิดดู
60
สร้างเมื่อ
2024-06-20 10:07:46
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-20 10:17:51
ประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และพิธีมอบเครื่อง AED Trainer
เปิดดู
120
สร้างเมื่อ
2024-06-18 10:00:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-18 10:05:42
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล องค์กรการศึกษา หรือฝึกอบรม ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างจำนวน 2 ฉบับ
เปิดดู
138
สร้างเมื่อ
2024-06-06 08:31:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-10 09:35:17
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
เปิดดู
86
สร้างเมื่อ
2024-05-20 09:27:08
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-06-01 07:37:54
การประชุม Thai Sky Doctor Network ครั้งที่ 1/2567
เปิดดู
416
สร้างเมื่อ
2024-03-19 08:27:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-05-02 19:38:00
คณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน สพฉ.
เปิดดู
156
สร้างเมื่อ
2024-03-19 08:19:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-19 08:26:29
แถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
เปิดดู
141
สร้างเมื่อ
2024-03-19 08:10:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-03-19 08:18:58
พิธีส่งมอบนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ ด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล ภายใต้โครงการวิจัย "การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดติดตั้งในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบอัตโนมัติด้วยละอองลอยไฮดรอกซิลเรดิคอล"
เปิดดู
189
สร้างเมื่อ
2024-02-20 09:31:38
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-20 09:33:21
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการแพทย์และการอุดมศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2567"
เปิดดู
149
สร้างเมื่อ
2024-02-14 12:06:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2024-02-14 12:07:48
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 9305