เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข่าวต่างประเทศ

เรื่อง
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของฝรั่งเศส ณ Samu Des Hauts-De-Seine (SAMU92) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดดู
3878
สร้างเมื่อ
2023-10-05 10:10:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-05 11:46:29
“Cholnan” ordering NIEM to launch Sky Doctor Team nationwide in 100 days
เปิดดู
591
สร้างเมื่อ
2023-10-03 14:53:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-10-03 14:57:35
ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการด้านสุขภาพในภัยพิบัติ
เปิดดู
424
สร้างเมื่อ
2023-08-07 10:40:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-08-07 10:49:02
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก Inner Mongolia Medical University
เปิดดู
583
สร้างเมื่อ
2023-07-13 13:29:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-13 13:30:08
วันที่ 4-7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ The Project to Strengthening the ASEAN Regional Capacity on Disaster Health Management (ARCH Project) ได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร Mock Up Basic Disaster Health Management (B-Course) ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
เปิดดู
474
สร้างเมื่อ
2023-07-12 15:36:05
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-07-12 15:52:32
The 6th EMS Asia 2023 Tokyo
เปิดดู
540
สร้างเมื่อ
2023-04-26 09:00:36
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-26 09:04:29
Temasek Foundation Pre-Hospital Emergency Care Programme in Southeast Asia 21 May 2022 Available online
เปิดดู
945
สร้างเมื่อ
2022-05-05 09:23:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-05-05 09:32:01
Must-Read Books of 2022: Emergency and Disaster Management in Thailand
เปิดดู
1177
สร้างเมื่อ
2022-02-24 14:31:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-24 14:49:16
REDCON Webinar
เปิดดู
739
สร้างเมื่อ
2022-02-11 09:01:41
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-02-11 09:04:34
REDCON 2021: Resilience on Emergency & Disaster Conference 7-9 December 2021 United Nations Conference Center, Bangkok
เปิดดู
773
สร้างเมื่อ
2021-09-16 10:28:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-09-16 10:33:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1545