ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับการสรรเสริญและรับโล่แห่งเกียรติยศ

 

      ด้วยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.) ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมคนดีกู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และจิตอาสา ร่วมกันกระทำความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่สื่อมวลชนต่างๆ ให้เป็นตัวอย่างของการกระทำความดี อันเป็นที่ประจักษ์ในสังคม 

    มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ใคร่ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีกู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพและจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา ส่งให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพิจารณา เข้ารับการสรรเสริญและรับโล่แห่งเกียรติยศต่อไป

เอกสารประกอบ

 

สามารถส่งข้อมูลกลับ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ว่าที่ร้อยตรีฉลอง  ทองแผ่ มือถือ 0 81174 1669 

ทางระบบไปรษณีย์ : มาที่

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขที่ 88/40 หมู่ที่ 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๔ พรรษา     

สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ :มาที่

นางสาวอภิฤดี  ศรีวิรัช มือถือ 0 86408 6310 โทรสาร 0 2872 1605

อีเมลล์ Apiradee.s@niems.go.th, Sarapao9084@gmail.com

 


 

ผู้จัดทำ : กลุ่มดิจิทัล
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000000
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000002