วารสาร / บทความ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

Disaster-based budgeting in new public health policy of Thailand

Download : 4
Preview
Download
วันที่ประกาศ
21 พ.ย. 2561 12:58:28
วันที่แก้ไข
21 พ.ย. 2561 12:59:15

สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ารับบริการแผนกฉุกเฉินในประเทศไทย

Download : 61
Preview
Download
วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2561 9:34:38
วันที่แก้ไข
17 ต.ค. 2561 10:26:55

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

EMERGENCY PATIENTS WITH MENTAL CRISIS ACCESSING EMERGENCY MEDICAL SERVICES IN THAILAND
 
Download : 35
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2561 13:25:24
วันที่แก้ไข
17 ต.ค. 2561 10:31:10
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและอุบัติเหตุจราจรระหว่างการปฏิบัติงานของคนขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
Health hazards and traffic accidents during the operations of emergency vehicle drivers.
Download : 29
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2561 10:43:49
วันที่แก้ไข
14 ก.ค. 2561 10:44:51

เหตุใดคนเชียงใหม่เมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุจึงไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 29
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:42:43
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:13:42

สถานการณ์และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลในประเทศไทย

Download : 36
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:40:51
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:14:56

สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้

Download : 41
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:40:11
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:15:19

วิวัฒนาการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Download : 54
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:39:24
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:15:51

การวิเคราะห์สถานที่จอดรถกู้ชีพด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วงจากน้ำหนักความเสี่ยง

Download : 12
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:38:39
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:16:27

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดใช้ในการมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Download : 28
Preview
Download
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 15:37:01
วันที่แก้ไข
13 ก.ค. 2561 10:16:59
12345678
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000050960
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000009