ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน,
ความเคลื่อนไหวการแพทย์ฉุกเฉิน และ ภัยพิบัติควรรู้
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน
สพฉ.จับมือ สปสช. และกรมการปกครอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
สพฉ.จัดฝึกอบรมหน่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
แอพลิเคชั่นตรวจสอบมาตรฐานรถฉุกเฉิน เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบ IOS และAndroid เชื่อเพิ่มความมั่นใจ ...
สพฉ. จับมือกระทรวงสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชน ปรับระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 6 ข้อ
สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเ ...
อ่านทั้งหมด ...
 
ความเคลื่อนไหวการแพทย์ฉุกเฉิน
การประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบหลักงานการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส SAMU DES HAUTS DE SEINE ...
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม DMAT (Disaster Medical Assistance Team) สำหรับผู้ปฎิบัติการ
แอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉิน EMS 1669
อ่านทั้งหมด ...
ภัยพิบัติควรรู้
ไฟฟ้าช็อต
ง่วงไม่ขับ
สพฉ. แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะออกกำลังกาย - ปั่นจักรยาน
แนะ 6 วิธีปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงเป็น "โรคความดันโลหิตสูง"
เตรียมสุขภาพ รับมือหน้าร้อน กับ 6 โรคฮิต ติดชาร์ต
อ่านทั้งหมด ...
อาสาฉุกเฉินชุมชน, การปฐมพยาบาลฯ, สาระน่ารู้
อาสาฉุกเฉินชุมชน
1669 คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ฉบับปรับปรุง
แผ่นพับการปฐมพยาบาล
อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน
แผ่นพับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (สำหรับประชาชน)
คู่มือสำหรับอาสาฉุกเฉินชุมชน
อ่านทั้งหมด ...
 
การปฐมพยาบาลฯ
โรคหลอดเลือดสมอง
สพฉ.เตือนอันตรายจากไฟดูด-ไฟช็อต ช่วงหน้าฝน
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น สิ่งจำเป็นยามเดินทาง
สพฉ. แนะวิธีรับมือภัยเสี่ยงเทศกาลลอยกระทง “ประทัด-จมน้ำ-อุบัติเหตุจราจร” ชี้มีสถิติเป็นรองแค่เทศกาลส ...
สพฉ. เตือน ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ควรอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัย ย้ำมีโอกาสรอดแต่ต้อ ...
อ่านทั้งหมด ...
สาระน่ารู้
EMS Brief "ติดตามอ่านและดาวน์โหลด ฉบับที่ 5 และ 6 ปีที่ 2 ได้แล้ว"
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
9 ข้อควรรู้ก่อนโทร 1669
มารู้จักโรคคอตีบกัน
เตือนใช้โทรศัพท์มือถือในที่โล่งแจ้งขณะฝนฟ้าคะนองโอกาสถูกฟ้าผ่าสูง
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
บริการสารสนเทศ (Data Warehouse)
หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
สมัครและต่อประกันภัย
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10
AUDIT-EMS
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000878216
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000002008