ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 21 เมษายน 2561
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ นโยบาย UCEP ครบรอบ 1 ปี
สพฉ. บูรณาการเครือข่ายการท่องเที่ยวและสาธารณสุข ยกระดับการกู้ชีพพื้นที่ท่องเที่ยว
ประชุมเสวนาการดำเนินงานครบรอบ ๑ ปี โครงการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินว ...
สพฉ.จับมือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรจัดฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษ
ประชุมชี้แจงเรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thailand Emergenc ...
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
ทำไมจึงต้องให้ผู้ป่วยหรือคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นผู้โทรแจ้ง 1669
โครงการ Healthcare Technology Summit 2018
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีบาดแผลอุกฉกรรจ์บริเวณลำตัว
การปฎิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน Thai Sky Doctor
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ เพื่อประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพท ...
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและทดสอบเพื่อให้ประกาศนียบัตร
รายชื่อองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง
ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.) ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Longcase
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2561 (Aeromedical Evacuation Course 2018)
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12th National EMS Forum 2018 & 2 ...
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI), Basic course combin ...
รับสมัครผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินรับทุน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส SAMU DES HAUTS DE SEINE (SAMU ...
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
จดหมายข่าว สพฉ.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม"หลักสูตรการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ”
"ปฏิทินช่วยชีวิต"
เปิด 3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอุบัติซ้ำซ้อน ลดสูญเสีย
สพฉ.สั่งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมงรับมือไวรัสซิก้า ระบุหากหากพบมีไข้สูง ชัก ไม่รู้สติให้รีบโท ...
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
รายงานจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินจำแนกตามกลุ่มอาการนำสำคัญ
รายงานช่วงเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุจราจร
รายงานผู้ป่วยที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ปีงบประมาณ 2560
รายงานจำนวนการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669
กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ...
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (PA-UCEP)
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
AUDIT-EMS
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
ลงทะเบียนประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
Web Mail (สพฉ)
ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายใน สพฉ.
CEPA การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
ระบบบันทึกการรับส่งต่อผู้ป่วย(Refer-UCEP)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001712512
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000001806