ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน,
ความเคลื่อนไหวการแพทย์ฉุกเฉิน และ ภัยพิบัติควรรู้
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน
สพฉ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP
สพฉ.จัดทำประชาพิจารณ์ ร่างประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหน่วยปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อยก ...
เลขาฯ สพฉ.เสียใจหัวหน้าหน่วยงานท้องถิ่นที่จังหวัดพิษณุโลกวูบและเสียชีวิต พร้อมเปิดสถิติผู้ป่วยด้วยโร ...
สพฉ. ยืนยันช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเต็มที่ พร้อมเปิดเผย 5 อาการฉุกเฉินที่เข้ารับบริการสูงสุด
สพฉ. จัดทำภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติเรื่อง "ปีกหมุน" สนองพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่านทั้งหมด ...
 
ความเคลื่อนไหวการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกาศแจ้ง 3 เรื่อง
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประจำด้วยการทำวิจัย
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารงาน EMS/ผู้รับผิดชอบหลักงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด และผู้รับผิด ...
อ่านทั้งหมด ...
ภัยพิบัติควรรู้
สพฉ.ออกคำเตือนวิธีดูแลตนเองสำหรับประชาชนหากพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ย้ำให้รีบโทรแจ้ง 191 ห้ามแตะต้องหรือ ...
เลขาสพฉ.แนะประชาชนดูแลตนเองช่วงหน้าฝน ระบุใครตัวเปียกจากการตากฝนต้องรีบอาบน้ำทำตัวเองให้แห้ง พร้อมเต ...
เปิด 3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอุบัติซ้ำซ้อน ลดสูญเสีย
สพฉ.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เคร ...
สพฉ.สั่งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมงรับมือไวรัสซิก้า ระบุหากหากพบมีไข้สูง ชัก ไม่รู้สติให้รีบโท ...
อ่านทั้งหมด ...
อาสาฉุกเฉินชุมชน, การปฐมพยาบาลฯ, สาระน่ารู้
อาสาฉุกเฉินชุมชน
อาสาฉุกเฉินชุมชน
1669 คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ฉบับปรับปรุง
แผ่นพับการปฐมพยาบาล
แผ่นพับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (สำหรับประชาชน)
คู่มือสำหรับอาสาฉุกเฉินชุมชน
อ่านทั้งหมด ...
 
การปฐมพยาบาลฯ
สพฉ.แนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง พร้อมเตือนประชาชนเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้อ ...
สพฉ.เตือนหากพบเห็นผู้ป่วยนิ้วหรืออวัยวะในร่างกายขาดให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาล
โรคหลอดเลือดสมอง
สพฉ.เตือนอันตรายจากไฟดูด-ไฟช็อต ช่วงหน้าฝน
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น สิ่งจำเป็นยามเดินทาง
อ่านทั้งหมด ...
สาระน่ารู้
แอปพลิเคชั่น "กฏหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลแ ...
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
“เยาวชนต้นกล้าสุราษฏร์ธานีโมเดล” เรียนรู้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพิ่มอัตรารอดชีวิตและหยุดวิกฤตการเส ...
EMS Brief "ติดตามอ่านและดาวน์โหลด ฉบับที่ 11 , 12, 13 และ 14 ปีที่ 2 ได้แล้ว"
ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
ร่วมสร้างระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (UCEP)
หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
AUDIT-EMS
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สำหรับแจ้งเหตุการณ์แพทย์ฉุกเฉิน
Tips & Tricks
Web Mail (สพฉ)
ลงทะเบียนประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม UCEP

1. เลือกไปที่ “ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (UCEP)”              ดาวน์โหลดเอกสาร UCEP

2. จะปรากฎตามภาพ

*** หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ท่านสามารถขอ Username และ Password โดยดำเนินการดังนี้ ***
1. Scan สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ผู้บริหารมอบหมาย พร้อมระบุชื่อโรงพยาบาล และเบอร์ติดต่อกลับ
2. ส่งมาที่ ucepservices@niems.go.th
3. ติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 872 1669
4. ในกรณีร้องเรียน สามารถส่งข้อร้องเรียนมาที่ ucepcenter@niems.go.th

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001455074
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000003073