ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
การประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมประชุมหารือการพัฒนาทีมการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สพฉ.และ SAMU DES HAU ...
เลขาธิการ สพฉ.เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ HEMS
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
การประชุมติดตามและสนับสนุนส่งเสริมให้จังหวัดประเมินตนเอง และการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนหลักการแพทย์ฉุ ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ไฟฟ้าช็อต
ทำไมจึงต้องให้ผู้ป่วยหรือคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นผู้โทรแจ้ง 1669
โครงการ Healthcare Technology Summit 2018
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ประกาศแจ้งระเบียบการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๕ ปี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินกา ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรครู ก ต้นแบบรุ่นที่ 3
ประกาศผลสอบนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) ภาคปฏิบัติ (OSCE)
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๕ ปี)
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12th National EMS Forum 2018 & 2 ...
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI), Basic course combin ...
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK)
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "การแจ้งข้อมูลเบื้องต้น"
เรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669 "เมื่อเกิดเหตุใหญ่หรือเล็กทีมฉุกเฉินต้องไปหลายคัน"
การประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภา
จดหมายข่าว สพฉ.
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
รายงานจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินจำแนกตามกลุ่มอาการนำสำคัญ
รายงานช่วงเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุจราจร
รายงานผู้ป่วยที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ปีงบประมาณ 2560
รายงานจำนวนการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669
กรมการแพทย์จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว Application Fast Track ...
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (PA-UCEP)
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
AUDIT-EMS
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
จิตอาสาด้านการแพทย์
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
ลงทะเบียนประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
Web Mail (สพฉ)
ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายใน สพฉ.
CEPA การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001804802
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000001742