ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาค ...
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4
โครงการรับบริจาค จัดหาเครื่อง AED ไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดตั้งในชุมชน
สพฉ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP
สพฉ.จัดทำประชาพิจารณ์ ร่างประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหน่วยปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อยก ...
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประจำด้วยการทำวิจัย
“เยาวชนต้นกล้าสุราษฏร์ธานีโมเดล” เรียนรู้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพิ่มอัตรารอดชีวิตและหยุดวิกฤตการเส ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมพนักงานขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่แสวงหากำไร (มูลนิธิ/สมาค ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารงาน EMS/ผู้รับผิดชอบหลักงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด และผู้รับผิด ...
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
รายชื่อองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Longcase
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกาศแจ้ง 3 เรื่อง
เลขาสพฉ.แนะประชาชนดูแลตนเองช่วงหน้าฝน ระบุใครตัวเปียกจากการตากฝนต้องรีบอาบน้ำทำตัวเองให้แห้ง พร้อมเต ...
ไฟฟ้าช็อต
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
สพฉ.พัฒนานวัตกรรมต้นแบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน Thailand Triage Training Kit (TTTK)
แผ่นพับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (สำหรับประชาชน)
คู่มือสำหรับอาสาฉุกเฉินชุมชน
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
เปิด 3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอุบัติซ้ำซ้อน ลดสูญเสีย
สพฉ.สั่งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมงรับมือไวรัสซิก้า ระบุหากหากพบมีไข้สูง ชัก ไม่รู้สติให้รีบโท ...
สพฉ. แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะออกกำลังกาย - ปั่นจักรยาน
แนะ 6 วิธีปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงเป็น "โรคความดันโลหิตสูง"
สพฉ. เตือนระวัง “สัตว์มีพิษ-งู-แมงป่อง-ตะขาบ” กัดช่วงหน้าฝน เหตุอากาศชื้น
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
รายงานจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินจำแนกตามกลุ่มอาการนำสำคัญ
รายงานช่วงเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุจราจร
รายงานผู้ป่วยที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ปีงบประมาณ 2560
รายงานจำนวนการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669
สพฉ.เปิดสถิติการให้บริการตามสิทธิ UCEP
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (UCEP)
หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
AUDIT-EMS
จิตอาสาด้านการแพทย์
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
Tips & Tricks
ลงทะเบียนประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
Web Mail (สพฉ)
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001528487
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000001650