ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน,
คลังความรู้ บทความเด่น , ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 ...
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จับมือสายการบินน้องใหม่ "วิสดอมแอร์เวย์" บินลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ลดระ ...
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/ จิตอาสาที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับการสรรเสริญและรับโล่แห่งเกียร ...
กิจกรรม "คืนคลื่นหัวใจ ให้คนที่คุณรัก" ฝึกอบรมการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การปั๊มหัวใจ CPR และการใช้ AED
ประชุมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่านทั้งหมด ...
 
คลังความรู้ บทความเด่น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีบาดแผลอุกฉกรรจ์บริเวณลำตัว
การปฎิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน Thai Sky Doctor
แนะ 6 วิธีปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงเป็น "โรคความดันโลหิตสูง"
สพฉ. แนะนำวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะออกกำลังกาย - ปั่นจักรยาน
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
รายชื่อองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง
ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.) ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
ตรวจสอบชื่อ และที่อยู่ในการจัดส่งประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Longcase
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกาศแจ้ง 3 เรื่อง
อ่านทั้งหมด ...
ศูนย์วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน, สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน, คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์วิชาการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI), Basic course combin ...
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2561 (Aeromedical Evacuation Course 2018)
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 (12th National EMS Forum 2018 & 2 ...
รับสมัครผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินรับทุน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส SAMU DES HAUTS DE SEINE (SAMU ...
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
อ่านทั้งหมด ...
 
สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม"หลักสูตรการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ”
"ปฏิทินช่วยชีวิต"
เปิด 3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอุบัติซ้ำซ้อน ลดสูญเสีย
สพฉ.สั่งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมงรับมือไวรัสซิก้า ระบุหากหากพบมีไข้สูง ชัก ไม่รู้สติให้รีบโท ...
สพฉ. เตือนระวัง “สัตว์มีพิษ-งู-แมงป่อง-ตะขาบ” กัดช่วงหน้าฝน เหตุอากาศชื้น
อ่านทั้งหมด ...
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
รายงานจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินจำแนกตามกลุ่มอาการนำสำคัญ
รายงานช่วงเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุจราจร
รายงานผู้ป่วยที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ปีงบประมาณ 2560
รายงานจำนวนการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669
สพฉ.เปิดสถิติการให้บริการตามสิทธิ UCEP
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
คนกู้ชีวิต
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (UCEP)
คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
AUDIT-EMS
จิตอาสาด้านการแพทย์
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMPAC
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สพฉ.
ระบบลงทะเบียนภายใน สพฉ.
ลงทะเบียนประชุมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
Web Mail (สพฉ)
ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายใน สพฉ.
ระบบรายงานยอดเงินบริจาคในการซื้อเครื่อง AED
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
CEPA การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ช่วยเวชกรรม
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001634612
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000001423