ประเด็นข่าวด่วน
ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
ดูปฏิทินกิจกรรม สพฉ. ทั้งหมด
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน,
ความเคลื่อนไหวการแพทย์ฉุกเฉิน และ ภัยพิบัติควรรู้
  FOLLOW US ON
ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน
สพฉ.ชื่นชมนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” ประสบผลสำเร็จ และลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที ...
สพฉ.เผยตัวเลขการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัยจากเหตุน้ำท่วม
สพฉ.ส่งทีมลงพื้นที่สกลนครเพื่อประสานการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับประชาชนให้ตรงจุด
แห่ชมเจ้าหน้าที่ กกท. ช่วยฟื้นคืนชีพนักวิ่ง 70 ปี หยุดหายใจคาสนามวิ่ง
สพฉ.จัดประชุม กพฉ.สัญจร เยี่ยมชมการทำงานในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ในเมืองเพื่อประเมินและอุดช่องโหว่ใ ...
อ่านทั้งหมด ...
 
ความเคลื่อนไหวการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอเก็บข้อมูลตาม ร่างเกณฑ์ประเมินระดับมาตรฐานและคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส SAMU DES HAUTS DE SEINE (SAMU92)
สพฉ.พัฒนาระบบแจ้งเหตุป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านแอพพลิเคชั่น TTRS Video
ปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2560
อ่านทั้งหมด ...
ภัยพิบัติควรรู้
สพฉ.ออกคำเตือนวิธีดูแลตนเองสำหรับประชาชนหากพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ย้ำให้รีบโทรแจ้ง 191 ห้ามแตะต้องหรือ ...
เลขาสพฉ.แนะประชาชนดูแลตนเองช่วงหน้าฝน ระบุใครตัวเปียกจากการตากฝนต้องรีบอาบน้ำทำตัวเองให้แห้ง พร้อมเต ...
เปิด 3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอุบัติซ้ำซ้อน ลดสูญเสีย
สพฉ.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เคร ...
สพฉ.สั่งเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมงรับมือไวรัสซิก้า ระบุหากหากพบมีไข้สูง ชัก ไม่รู้สติให้รีบโท ...
อ่านทั้งหมด ...
อาสาฉุกเฉินชุมชน, การปฐมพยาบาลฯ, สาระน่ารู้
อาสาฉุกเฉินชุมชน
อาสาฉุกเฉินชุมชน
1669 คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ฉบับปรับปรุง
แผ่นพับการปฐมพยาบาล
แผ่นพับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (สำหรับประชาชน)
คู่มือสำหรับอาสาฉุกเฉินชุมชน
อ่านทั้งหมด ...
 
การปฐมพยาบาลฯ
สพฉ.แนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง พร้อมเตือนประชาชนเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้อ ...
สพฉ.เตือนหากพบเห็นผู้ป่วยนิ้วหรืออวัยวะในร่างกายขาดให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาล
โรคหลอดเลือดสมอง
สพฉ.เตือนอันตรายจากไฟดูด-ไฟช็อต ช่วงหน้าฝน
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น สิ่งจำเป็นยามเดินทาง
อ่านทั้งหมด ...
สาระน่ารู้
EMS Brief "ติดตามอ่านและดาวน์โหลด ฉบับที่ 11 , 12, 13 และ 14 ปีที่ 2 ได้แล้ว"
สารเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้ทาง = ช่วยชีวิต ความดีที่คุณทำได้
R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน "ไร้เส้น ขอบฟ้า"
คลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อ่านทั้งหมด ...
 
วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
ร่วมสร้างระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด ...
บริการข้อมูลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานรถปฏิบัติการ
รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ITEMS)
การบริหารจัดการกองทุน (Ebudget)
บริการสารสนเทศ (Data Warehouse)
หลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (UCEP)
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ระบบลงทะเบียน อบรม/สัมมนา/ประชุม
AUDIT-EMS
จิตอาสาด้านการแพทย์
INTRANET สพฉ.
ระบบตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ระบบรับสมัครงาน สพฉ.
ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูล อปท.
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรด้านสาธารณภัย
แก้ไขทางไกล (Remote Assistance)
ระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (KMIS)
ระบบสารสนเทศทางการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Thai Sky Doctor)
Application สำหรับแจ้งเหตุการณ์แพทย์ฉุกเฉิน
Tips & Tricks
Web Mail (สพฉ)สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม UCEP

1. เลือกไปที่ “ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย (UCEP)”              ดาวน์โหลดเอกสาร UCEP

2. จะปรากฎตามภาพ

*** หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ท่านสามารถขอ Username และ Password โดยดำเนินการดังนี้ ***
1. Scan สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ผู้บริหารมอบหมาย พร้อมระบุชื่อโรงพยาบาล และเบอร์ติดต่อกลับ
2. ส่งมาที่ ucepservices@niems.go.th
3. ติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 872 1669
4. ในกรณีร้องเรียน สามารถส่งข้อร้องเรียนมาที่ ucepcenter@niems.go.th

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000001369968
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000002049