Hall Of Fame (หอเกียรติยศ)
Hall Of Fame (หอเกียรติยศ)

 

Gallery  "คนกู้ชีพ"

 
     

ประจำปี 2561

  ดาวโหลดเพิ่มเติมที่นี่

ประจำปี 2560

  ดาวโหลดเพิ่มเติมที่นี่

ประจำปี 2559

 

ดาวโหลดเพิ่มเติมที่นี่, 2

ประจำปี 2558

ภาพรับเข็มเชิดชูเกียรติประเภทกิตติมศักดิ์
ภาพรับเข็มเชิดชูเกียรติสรรเสริญชั้นที่ 5
ภาพรับเข็มเชิดชูเกียรติสรรเสริญชั้นที่ 5
ภาพรับเข็มเชิดชูเกียรติสรรเสริญชั้นที่ 5
ภาพรับโล่ห์ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
รับโล่ห์การแข่งขัน ems rally และสุภาพบุรุษนักขับ
ภาพรับประกาศฯชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภาพรับประกาศฯผลงานวิชาการ
ภาพรับประกาศฯมูลนิธิฯ

ประจำปี 2557

รับเข็ม (1) รับเข็ม (2) รับเข็ม (3) รับเข็ม (4)
ดาวโหลดเพิ่มเติมที่นี่

ประจำปี 2556

   


ข้อบังคับ/ประกาศ/เกณฑ์

     รายชื่อผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ      แบบบันทึก
         
  • ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

  • ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

  • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ

 
  • แบบบันทึกประวัติผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000058954
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000021