ผลงานวิจัย
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

แหล่งทุนด้านสุขภาพ ภายในประเทศ

Download : 269
Preview
Download
วันที่ประกาศ
28 มี.ค. 2561 15:20:28
วันที่แก้ไข
28 มี.ค. 2561 15:22:22

ท่านสามารถค้นหางานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำแนกประเภท ดังนี้

1. Prevention

2. Pre Hospital care

3. Inter facility care

4. In Hospital care

5. EMS system

6. Disaster

นอกจากนั้นยังมี EMS Brief วารสาร/บทความ ด้วยนะครับ

 

Download : 0
วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2560 12:57:50
วันที่แก้ไข
29 พ.ย. 2560 13:00:45
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000080872
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000017