การเงิน
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

แจ้งการโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามผลงาน (on top) ปี 2560 ไตรมาส 4

เฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Download : 1536
Download
วันที่ประกาศ
7 พ.ย. 2560 10:27:36
วันที่แก้ไข
7 พ.ย. 2560 10:27:55

แจ้งการโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามผลงาน (on top) ปี 2560 ไตรมาส 4  

เฉพาะธนาคารกรุงไทย

Download : 319
Download
วันที่ประกาศ
7 พ.ย. 2560 10:26:36
วันที่แก้ไข
7 พ.ย. 2560 10:26:59

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Download : 56
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 16:26:58
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 16:28:41

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

Download : 75
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 16:25:21
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 16:26:00

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

Download : 26
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 16:22:40
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 16:24:02

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

Download : 25
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 16:18:53
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 16:21:03

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

  • มูลนิธิการกุศลสามัคคี(สว่างบูชาธรรมสถาน)
Download : 26
Preview
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 16:12:21
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 16:12:31

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ธนาคารกรุงเทพ)

  • โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล
Download : 25
Preview
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 16:10:31
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 16:10:44

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (ธนาคารกรุงไทย)

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
  2. องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
  3. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์
Download : 38
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 16:01:20
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 16:09:05

แจ้งการโอนเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกค้างจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี (มีภาษี)

  • มูลนิธิมิราเคล
Download : 30
Preview
Download
วันที่ประกาศ
19 ต.ค. 2560 15:58:46
วันที่แก้ไข
19 ต.ค. 2560 15:58:58
12345678910...
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000072483
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000017