สื่อประชาสัมพันธ์
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ป้ายประชาสัมพันธ์ 1669  ทางหลวง

  • หนังสือกรมทางหลวง
  • ป้ายประชาสัมพันธ์ 1669

 

Download : 1019 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
7 ม.ค. 2559 9:29:53
วันที่แก้ไข
11 ก.พ. 2559 12:53:09

   ปฏิทินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2559

Download : 1685 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ม.ค. 2559 10:20:13
วันที่แก้ไข
4 ม.ค. 2559 10:23:58

ระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

Download : 5979 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2556 13:58:13
วันที่แก้ไข
5 พ.ย. 2556 14:01:12

Masscot 4

Download : 3180 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2556 13:56:27
วันที่แก้ไข
5 พ.ย. 2556 13:57:50

Masscot 3

Download : 4045 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2556 13:55:12
วันที่แก้ไข
5 พ.ย. 2556 13:56:06

Masscot 2

Download : 1871 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2556 13:53:39
วันที่แก้ไข
5 พ.ย. 2556 13:54:50

Masscot 1    

Download : 2986 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Download
วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2556 13:41:07
วันที่แก้ไข
5 พ.ย. 2556 13:52:40

 

 

Art ออกแบบซองยา

Download : 1873 สำนัก : กลุ่มสื่อสารองค์การ
Download
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2556 10:18:38
วันที่แก้ไข
15 ก.ค. 2556 10:23:13

แผ่นพับนำชม "นิทรรศการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา"

 

Download : 657 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2556 11:18:08
วันที่แก้ไข
10 ก.ค. 2556 11:20:38
วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2556 14:33:15
วันที่แก้ไข
24 ก.ค. 2556 13:52:26
123
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000081430
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000042